Những ngày quan trọng

Trong khoảng thời gian từ bây giờ đến Ngày bầu cử, chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi hơn về những gì sẽ xảy ra khi nào và những thời hạn quan trọng là gì. Quý vị có thể xem thông tin chi tiết tại kcelections.com nhưng đây là bản tóm tắt.

Ngày 18 tháng 9 – Lá phiếu được gửi qua đường bưu điện cho các cử tri trong quân đội và ở nước ngoài. Nếu quý vị vẫn ở Hoa Kỳ, xin vui lòng chờ! Quý vị sẽ nhận được lá phiếu vào tháng 10.

Ngày 22 tháng 9 – Ngày Đăng ký Cử tri Toàn quốc! Không phải là thời hạn cuối cùng nhưng đây là một dịp tuyệt vời để hỏi bạn bè và gia đình của quý vị về việc họ đã đăng ký chưa và hồ sơ đăng ký của họ có đã được cập nhật hay chưa. Tất nhiên hãy đảm bảo rằng quý vị đã đăng ký trước. Xin vui lòng truy cập vào VoteWA.gov. #NVRD

Ngày 6-13 tháng 10 – Quý vị sẽ nhận được 2 tập sách hướng dẫn cử tri vào năm nay – một tập sách từ tiểu bang và một tập sách từ quận của quý vị (từ chúng tôi!). Tập sách hướng dẫn cử tri của tiểu bang sẽ có PHẦN LỚN các tranh cử có trên lá phiếu của quý vị và sẽ được gửi đến trong những ngày này.

Ngày 13-17 tháng 10 – Tập sách hướng dẫn cử tri từ quận của quý vị sẽ được gửi đến trong vòng vài ngày sau khi quý vị nhận được lá phiếu và sẽ có các dự luật lá phiếu ở địa phương và các ứng cử viên tư pháp. Xin quý vị giữ cả hai tập sách này để tìm hiểu! Chúng tôi luôn nghe phản hồi rằng các ứng cử viên tư pháp là những người mà cử tri ít biết nhất.

Ngày 14 tháng 10 – LÁ PHIẾU ĐƯỢC GỬI ĐI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN! Đây là lần gửi thư lớn của chúng tôi. Chúng tôi thấy thời gian đưa thư bình thường của USPS trong cuộc Bầu cử Sơ bộ với 99.96% cử tri nhận được lá phiếu trong vòng 5 ngày. Chúng tôi hy vọng sẽ thấy thời gian đưa thư tương tự vào tháng 10 – hãy chú ý đến phong bì màu xanh dương trong thùng thư của quý vị!

Ngày 15 tháng 10 – Thùng phiếu được mở! Tất cả hơn 70 thùng phiếu sẽ được kiểm tra, mở, và niêm phong an ninh, sẵn sàng nhận lá phiếu của quý vị. Tìm thùng phiếu gần với quý vị nhất tại đây: https://www.kingcounty.gov/depts/elections/vietnamese/how-to-vote/ballots/returning-my-ballot/ballot-drop-boxes.aspx

Ngày 20 tháng 10 – Quý vị sẽ nhận được lá phiếu không trễ hơn lần giao thư vào Thứ Hai, ngày 19 tháng 10. Nếu quý vị không nhận được, xin vui lòng gọi cho chúng tôi vào ngày 20 tháng 10 hoặc vào trang web http://www.kingcounty.gov/elections/obmp để truy cập và in lá phiếu của quý vị ngay tại nhà.

Ngày 26 tháng 10 – Ngày cuối cùng để đăng ký hoặc cập nhật hồ sơ đăng ký trực tuyến! Đơn đăng ký bằng giấy phải được văn phòng chúng tôi nhận vào ngày này hoặc quý vị có thể lên mạng để đăng ký hoặc thực hiện các thay đổi trong hồ sơ đăng ký cho đến 11:59 tối. Nếu quý vị bị lỡ thời hạn này, quý vị phải trực tiếp đến văn phòng để đăng ký hoặc thay đổi địa chỉ cho cuộc bầu cử này. Hãy thực hiện ngay bây giờ tại VoteWA.gov

Ngày 3 tháng 11 – NGÀY BẦU CỬ! Lá phiếu PHẢI được đóng dấu bưu điện không trễ hơn ngày này hoặc được bỏ vào thùng phiếu không trễ hơn 8:00 tối. Quý vị cũng có thể đăng ký trực tiếp cho đến 8:00 tối vào Ngày Bầu cử! Bất kỳ ai xếp hàng vào đúng 8:00 tối tại thùng phiếu hoặc Trung tâm Bầu cử sẽ có thể bỏ phiếu.

Ngày 23 tháng 11 – Ngày cuối cùng mà chúng tôi phải nhận được đơn dành cho lá phiếu chưa được chấp nhận nếu có vấn đề với lá phiếu của quý vị. Chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị qua thư bưu điện, cũng như điện thoại/email nếu quý vị đã cung cấp thông tin đó cho chúng tôi. Cách nhanh nhất để gửi lại mẫu đơn đó là qua email – xin quý vị nhớ chụp hình hoặc scan mẫu đơn rõ ràng.

Ngày 24 tháng 11 – Ngày Chứng nhận cuộc Bầu cử! Điều đó có nghĩa là cuộc bầu cử đã có kết quả cuối cùng, đã kết thúc, đã xong. Tất nhiên là trừ khi có cuộc kiểm phiếu lại.

Để biết thêm chi tiết và những ngày quan trọng, xin vui lòng xem blog của chúng tôi tại kcelections.com và nhớ quay lại trang đó để kiểm tra để biết các thông tin quan trọng khác khi cuộc bầu cử sắp diễn ra.